Bygdeforskning leder et nytt, treårig prosjekt som skal bistå bønder i å bytte jord innbyrdes for å oppnå en mer effektiv og miljøvennlig drift.

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri vedtok i møte 8. desember 2016 å innvilge prosjektet «Arealfragmenteringen i jordbruket: årsaker, konsekvenser og tiltak».

Prosjektet ble innvilget i konkurranse med flere andre prosjekter.

Prosjektet starter i april 2017.