Prosjektet møtes til oppstartskonferanse på Scandic Hell 7. og 8. juni 2017.

Konferansen er for partnere på prosjektet Arealfragmentering i jordbruket (Landfrag) og eventuelle spesielt inviterte.

Konferansen skal gi deltakerne økt faglig innsikt i temaet arealfragmentering (jordoppstykking) i jordbruket, og bidra til et hensiktsmessig valg av utprøvingsområder i fylkene. Dag 1 har et åpent program, mens dag 2 vil være mer forskningsintern med fokus på metoder og data.