Forskerne og representanter fra de deltagende fylkene møttes til prosjektets oppstartskonferanse på Hell den 7. og 8. juni 2017. Det viktigste målet med samlingen var å finne fram til de geografiske utprøvingsområdene der ulike metoder for bedre fordeling av areal i jordbruket skal prøves ut.

– Disse områdene blir sentrale for alle delene av prosjektet, og derfor er det viktig å få dette på plass tidlig. Etter samlingen kan vi konstatere at vi er på god vei dit, sa prosjektleder Magnar Forbord.

Den første delen av første dag hadde faglig innsikt som tema. Her fikk prosjektdeltagere og brukerrepresentaer presentert både faglige innlegg fra forskere i prosjektet, og funn fra prosjekter som allerede er gjennomført om arealfragmentering.

Konfliktrådene i Salten og Helgeland var tilstede sammen med represententer fra Norsk landbruksrådgivning i Nordland for å fortelle om erfaringer fra et prosjekt i Vestvågøy i Lofoten, mens Per Helge Haugdal fra Norsk landbruksrådgivning i trøndelag fortalte om erfaringer fra et prosjekt om leiejord og transportkostnader i Namdalen.

Signe Kårstad, Nibio
Signe Kårstad fra Nibio presenterte en analyse av kjørekostnader i melkeproduksjonen på Vestlandet. Landfrag vil bygge videre på resultatene fra denne analysen.

Den andre samlingsdagen ble brukt til å konkretisere arbeidsoppgaver på tvers av prosjektets disipliner og arbeidspakker.

Programmet for konferansen kan du se her: LANDFRAG oppstartskonferanse 7-8 Juni 2017-program

De første utprøvingene vil etter planen komme i gang allerede høsten 2017.

 

 

Prosjektleder Magnar Forbord loset forskere og brukere gjennom oppstartssamlingen.

 

Presentasjonene fra samlingen kan du lese ved å klikke på lenkene nedenfor:

LANDFRAG oppstartskonferanse 2017 Hammerfjell og Johansen

LANDFRAG oppstartskonferanse 2017 Haugdal

LANDFRAG oppstartskonferanse 2017 Kaarstad og Haukaas

LANDFRAG oppstartskonferanse 2017 Kroegli

LANDFRAG oppstartskonferanse 2017 Sky