Prosjektleder Magnar Forbord forteller om de viktigste aktivitetene i prosjektet framover. Les nyhetsbrevet ved å klikke på denne lenken.

Det er på tide å rapportere litt om det som har foregått i prosjektet siden oppstartskonferansen 7.-8. juni. I den nærmeste framtid er det lokale møter som er i fokus.

Lokale møter

På konferansen diskuterte vi sted, samt i noen grad tidspunkt og organisering av lokale møter i de åtte utprøvingsområdene. Oppsummeringen fra konferansen, som jeg sendte ut på e-post 15. juni, gir mer detaljer om dette. Først ute er Vestvågøy i Nordland, hvor det skal arrangeres et kveldsmøte tirsdag 24. oktober. Fra prosjektet vil forskerne Tone Magnussen, Ann Kristin Eide og Frode Flemsæter delta. Lokale møter i Overhalla/Midtre Namdal i Nord-Trøndelag og Klepp i Rogaland er planlagt i månedsskiftet november/desember.

 

 

Noen erfaringer så langt

Å finne fram til gode opplegg for lokale møter er en av oppgavene i Landfrag. Det gjelder å forberede møter, samt gjennomføre og følge opp i etterkant. Denne utprøvingen er særlig knyttet til arbeidspakke 4 (Utvikling og testing av samordnende tiltak). Vi har ingen oppskrift for beste måte å gå fram på. Det er en del av prosjektet å finne ut av nettopp det. Typisk er det noen utfordringer forbundet med å «gå først i løypa». Heldigvis kan prosjektdeltakerne, i tillegg til erfaringer fra andre prosjekter, trekke på tidligere prosjekter om arealfragmentering. F.eks. har aktører i Vestvågøy nylig (2015-2017) deltatt i prosjektet «Innovasjon i arealforvaltning». Et viktig poeng er at interessenter i det aktuelle området (eiere og brukere) må identifiseres og involveres.

Hele nyhetsbrevet kan leses her.