NIBIO arrangerer åpent seminar om arealene i jordbruket på Lillestrøm den 26. november. Grete Stokstad og Klaus Mittenzwei fra Landfrag- prosjektet er blant foredragsholderne.

Tema leiejord i jordbruket er berørt i flere innlegg; både hvor det finnes ledige ressurser, men også hva som skal til for at leiejord vedlikeholdes. Vi presenter dessuten smakebiter fra pågående forskningsprosjekt. Et prosjekt dreier seg om avstanden på transport mellom driftssenter og jorder, og et annet dreier seg om hvor ressursene som skal tas i bruk i bioøkonomien finnes. Seminaret avrundes med en demonstrasjon av et nylaget «historiekart» fra et utvalgt kulturlandskap. Som vanlig vil det også bli satt av tid underveis i programmet til kommentarer og diskusjon rundt de ulike innleggene.

Målgruppa for seminaret er i første rekke brukere av landskapsovervåkingsdata, men er åpent for alle som er interessert i arealtematikk.

Påmelding via denne lenken.

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Tid: Tirsdag 27. november 2018 kl. 09.00 – 15.30
Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. november 2018 kl. 23.00

PROGRAM
09:00 Registrering og kaffe
09:15 Velkommen – Hildegunn Norheim
09:25 Jordbruk og geografi: Hva skjer hvor? – Oskar Puschmann
09:45 Overvåking av jordbrukslandskapet, Østlandet, Vestlandet og Sørlandet – Grete Stokstad
10:05 Arealbruk i og utenfor ulvesonen – Geir Harald Strand
10:20 BEINSTREKK
10:40 Planter i beiter og villenger – Hanne Sickel
11:00 Fugler: Bestandsutvikling og utbredelse for sentrale arter – Christian Pedersen
11:35 LUNSJ
12:45 Bruk av fotografier i overvåking – Wendy Fjellstad
13:05 Lag på lag med ressurser, et lite utdrag fra et stort prosjekt om hvordan fremme overgangen til en smart bioøkonomi – Svein Olav Krøgli
13:25 Hva påvirker vedlikehold av leiejord? – Kerstin Potthoff, Universitetet i Bergen
13:45 BEINSTREKK
14:05 Kryss-transport i landbruket – Klaus Mittenzwei
14:25 På sporet av fôret – Henrik F. Mathisen
14:45 Demonstrasjon av historiekart fra utvalgte kulturlandskap – Svein Olav Krøgli og Oskar Puschmann
15:05 Avslutning
15:15 Slutt