Både leiere og eiere av jord kan ha spørsmål og behov for informasjon knyttet til inngåelse av leieavtaler. Vestvågøy kommune var først ute i landet med en studie der de så på om tilrettelagte møter mellom eiere og leiere av jord kunne være en bedre måte å ivareta alle parters behov på. Studien følges nå opp på som del av Landfrag-prosjektet.

Kunne du tenke deg til å være med på et tilrettelagt møte? Det gir mulighet til å drøfte forhold nettopp du opplever som viktig å avklare og få svar på. Er du interessert i å vite mer, klikk her.