Hvordan oppnå mer optimal bruk av landbrukets arealer, og få mer jord over i aktive hender?

Dette vil bli hovedtemaet når forskningsprosjektet Landfrag arrangerer sluttkonferanse i november.

Tid: Torsdag 12. november 2020 fra 10.00 til 15.30.

Sted: Landbruksdirektoratet, Oslo.

Påmelding og flere detaljer vil komme når konferansen nærmer seg.

Foreløpig program: (endringer kan forekomme)

Kl. Programpost
1000 Åpning. Arealfragmentering som tema og hva prosjektet Landfrag har gått ut på
1015 Erfaringer fra utprøving i lokale områder—metoder og prosesser
1035 Lokale og regionale aktører som gode hjelpere

 

Diskusjon og spørsmål

1130-1215 Lunsj – Fingermat
1215 Arealfragmentering i Finland?
1230 Arealfragmentering i Sveits?
1245 Kart som dokumentasjon og hjelpemiddel
1300 Beregning av kostnader og innsparinger
1315 Muligheter og hensyn ved jordskifte
Pause
1330 Intervjuundersøkelse blant bønder og eiere
1345 Informasjon om veileder (ressurshefte)
1400 Videre arbeid – oppfølging

Synspunkter fra organisasjoner

1530 Slutt