Statsråd Bollestad og Stein Torleif Bjella kommer, kommer du?

Gratis digital konferanse:

Tid: 12. november 10-14

Sted: Microsoft Teams konferansemodul

Målet med konferansen er å løfte fram jordbruksarealene som grunnleggende ressurs i norsk landbruk, og sette søkelys på den viktige relasjonen mellom eierne av jord, og de stadig flere leierne.

Smakebiter fra konferanseprogrammet:

  • Tone Magnussen fra Nordlandsforskning, som vil dele tre læringspunkt fra lokale møteplasser som utprøving.
  • Egil Petter Stræte sine forslag til hvordan leiejordmarkedet i norsk landbruk kan bli mer velfungerende
  • Erfaringer fra Vestvågøy kommune som har forsøkt å få oversikt over hvem som driver hvilke arealer i sin kommune, samt hvilke arealer som ikke drives.

Åpningstalen vil holdes av Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Vi lanserer også et ressurshefte fra forskningsprosjektet med ulike måter å gripe tak i problematikken

Stein Torleif Bjella spiller fra Jordsjukantologien som en musikalsk hilsen til konferansen

Kort om prosjektet Landfrag:

Vi har hatt åtte kommuner med oss på utprøving av lokale møter mellom eiere og drivere av jord. Vi har brukt kart over området som verktøy, og økonomiske modeller der vi har estimert besparelser ved ulike scenarioer. Bare det å få samtalen i gang om dette temaet lokalt, har hatt stor kraft. Jorda i landbruket handler om sterke følelser, om samfunnsikkerhet og beredskap, om klima, naturmangfold og miljø og om relasjoner mellom mennesker i bygdesamfunnene våre.

Påmelding her innen 11. november