NIBIO-RAPPORT 6(125) 2020 er publisert i NIBIOs åpne publikasjonsbase.

Rapporten oppsummerer arbeidet i Landfrag arbeidspakke 1, «Arealstruktur og avstander». Den dokumenterer hvordan vi har etablert datasettene med veinettverk, jordteiger og driftssentre for bruk i modelleringsarbeid i Landfrag (arbeidspakke 2, «Økonomisk modellering og bærekraft»). Vi har også sett på hvordan disse dataene kan brukes inn i kart og statistikk for å beskrive dagens arealfragmentering.

Vi gir en kort beskrivelse og sammenligning av jordbruksdrifta i alle studieområdene i prosjektet Landfrag. For noen av studieområdene (Voss, Giske/Haram, Vestvågøy, Våler/Åsnes) viser vi eksempler på aggregert informasjon som er basert på datasettene og beregning av avstand mellom driftssenter og jordteig.

Forfatterne av rapporten er Grete Stokstad, Eva Solbjørg Flo Heggem og Svein Olav Krøgli.

Referanse: Stokstad, Grete, Eva Solbjørg Flo Heggem og Svein Olav Krøgli: Datakilder og metoder for analyse og i llustrasjon av arealfragmentering i jordbruket, NIBIO-RAPPORT 6(125) 2020.

Les hele rapporten her