Tre tiltak for bedre jordleieavtaler

Kronikk av Egil Petter Stræte publisert første gang i Nationen 25.11.2020 Jordleie berører mange i jordbruket. Da er det viktig at forholdet mellom ...... Les mer

Mer dynamisk jordleie

Kronikk av Egil Petter Stræte publisert første gang i Bondebladet 19. november 2020 Jordloven hindrer at bønder får leid jord nærmere gården sin, ...... Les mer

Omfordeling av arealer vil lønne seg

Kronikk av Klaus Mittenzwei og Heidi Vinge publisert første gang i Nationen 9. november 2020. Omfordeling av hvem som driver hvilke arealer kan ...... Les mer