Bondebladet: Byttet arealer, ble vinn-vinn

Bondebladet omtaler den 14. februar funnene fra den nye Landfrag-rapporten om omfanget av arealutfordringene til norske gårdbrukere. I saken intervjuer journalist Linda Sunde ...... Les mer

Ny rapport tallfester arealproblemet

40 prosent av norske bønder opplever spredt areal som et problem. Særlig stort oppleves problemet for de bøndene som har lange transportavstander og ...... Les mer

Jordfordeling på nye måter

Forskere skaper møtesteder der bønder og jordeiere i fellesskap kan utvikle nye måter å fordele landbruksareal på som er mer bærekraftig, effektivt og ...... Les mer