I denne arbeidspakken analyseres arealfragmenteringen i norsk landbruk. Forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, vil beskrive arealstrukturen (jordstykker og brukere), og måle avstander ut fra kart og gårdsdata. Arbeidspakken vil også bidra med tekniske data om feltplasseringer og avstander for den økonomiske analysen av transportkostnader ved ulike arealanvendelser i arbeidspakke 2.

Oppgaver:
1. Beskriv arealfragmentering i studieområdene
2. Lage et grensesnitt for å oppdatere databasen over veier og jordstykker (kart), samt oppdatere datasettene til å representere den nåværende situasjonen i studieområdene.
3. Levere et datasett for økonomisk analyse av transportavstander i studieområdene.
4. Analysere status for nåværende arealfragmentering i Norge for ulike typer gårder og regioner.

Forskere: Grete Stokstad (arbeidspakkeleder), Svein Olav Krøgli og Eva Solbjørg Flo Heggem, NIBIO,