Hensikten med denne arbeidspakken er å utvikle og teste mer bærekraftige modeller for arealbruk, basert på kunnskap og erfaringer fra arbeidspakke 1-3, i et samspill mellom forskere og lokale aktører i studieområdene. Denne delen av prosjektet innebærer aksjonsforskning, basert på forståelsen for at hvorvidt et tiltak blir en suksess eller ikke, er avhengig av bøndenes aksept og involvering (Lisec et al., 2014). Viktige spørsmål er: hvordan involvere aktører, organisering av prosesser og bruk av støtteoppgaver og faglig kompetanse.

Oppgaver:

1. Utvikle kollektive handlingsprosjekter basert på engasjement og kunnskapsdeling mellom forskere og lokale interessenter

2. Utføre systematisk testing av kollektive handlingsprosjekter i studieområdene

3. Identifisere modeller for samordnede tiltak og implementere disse i studieområdene

Forskere:  Tone Magnussen, Nordlandsforskning (arbeidspakkeleder), Frode Flemsæter, Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning og Ann Kristin Eide, Nordlandsforskning