LANDFRAG

Arealfragmentering i jordbruket - årsaker, konsekvenser og tiltak

Prosjektet skal bistå bønder i å bytte jord innbyrdes for å oppnå en mer effektiv og miljøvennlig drift.

Spredte og oppstykkede jordbruksarealer er et voksende problem som har oppstått over tid i norsk landbruk. Når driftsenhetene vokser, trenger bøndene mer areal. Da leier de ofte jord, men det er ikke alltid at de får leid sammenhengende arealer som grenser til hverandre.

Fjøs og landskap. Foto: Egil Petter Stræte 2009.

Arbeidspakker

Hoveddelen av forskningen vil finne sted i åtte studieområder i de deltakende fylkene. Alle arbeidspakkene vil gi input til og anvende kunnskap fra arbeidet i de åtte studieområdene.

Forskere

Målet for prosjektet er å bidra til mer bærekraftig, effektiv og lønnsom arealbruk. Dette krever en tverrfaglig tilnærming. Prosjektet involverer derfor forskere fra ulike vitenskapelige disipliner.

Medieklipp

Her finner du medieklipp fra prosjektet.

 

 

 

Siste nytt

Traktor ved sjøen

Oppfølging om avtaler i Vestvågøy kommune

29 november 2018

Både leiere og eiere av jord kan ha spørsmål og behov for informasjon knyttet til inngåelse av leieavtaler. Vestvågøy kommune var først ute …

Les mer »

Erfaringer fra lokale møter i seks av åtte partnerfylker

22 november 2018

Forskningsprosjektet om arealspredning i landbruket (Landfrag) startet opp 1. april 2017. På prosjektsamlinga i juni 2017 startet dialogen med de åtte fylkesmennene (landbruksavdelingene) …

Les mer »

Seminar 26. november – Jordbrukslandskap, biologisk mangfold, transport og arealbruk

18 oktober 2018

NIBIO arrangerer åpent seminar om arealene i jordbruket på Lillestrøm den 26. november. Grete Stokstad og Klaus Mittenzwei fra Landfrag- prosjektet er blant …

Les mer »