LANDFRAG

Arealfragmentering i jordbruket - årsaker, konsekvenser og tiltak

Prosjektet skal bistå bønder i å bytte jord innbyrdes for å oppnå en mer effektiv og miljøvennlig drift.

Spredte og oppstykkede jordbruksarealer er et voksende problem som har oppstått over tid i norsk landbruk. Når driftsenhetene vokser, trenger bøndene mer areal. Da leier de ofte jord, men det er ikke alltid at de får leid sammenhengende arealer som grenser til hverandre.

Fjøs og landskap. Foto: Egil Petter Stræte 2009.

Arbeidspakker

Hoveddelen av forskningen vil finne sted i åtte studieområder i de deltakende fylkene. Alle arbeidspakkene vil gi input til og anvende kunnskap fra arbeidet i de åtte studieområdene.

Forskere

Målet for prosjektet er å bidra til mer bærekraftig, effektiv og lønnsom arealbruk. Dette krever en tverrfaglig tilnærming. Prosjektet involverer derfor forskere fra ulike vitenskapelige disipliner.

Medieklipp

Her finner du medieklipp fra prosjektet.

 

 

 

Siste nytt

Bygd i Åfjord. Foto: Renate Marie Butli Hårstad

Konferanse: Norske landbruksarealer: Er vi rustet for fremtiden? Bondens puslespill med jordlapper

12 oktober 2020

Statsråd Bollestad og Stein Torleif Bjella kommer, kommer du? Gratis digital konferanse: Tid: 12. november 10-14 Sted: Microsoft Teams konferansemodul Målet med konferansen …

Les mer »

Kronikk: Arealfordeling og krysskjøring i jordbruket

30 september 2020

Areal er grunnlaget for jordbrukets matproduksjon. Fordeling og tilgang til jordbruksareal i Norge har endret seg opp gjennom århundrene knyttet til politiske forhold, …

Les mer »

Ny tidsskriftartikkel: Jordskifteloven kan løse leiejordsutfordringer

23 april 2020

Til nå har ikke virkemidlene i jordskifteloven blitt særlig brukt ved leiejordstematikk. Forfatterne peker på tre konkrete muligheter loven kan brukes for å …

Les mer »