LANDFRAG

Arealfragmentering i jordbruket - årsaker, konsekvenser og tiltak

Prosjektet skal bistå bønder i å bytte jord innbyrdes for å oppnå en mer effektiv og miljøvennlig drift.

Spredte og oppstykkede jordbruksarealer er et voksende problem som har oppstått over tid i norsk landbruk. Når driftsenhetene vokser, trenger bøndene mer areal. Da leier de ofte jord, men det er ikke alltid at de får leid sammenhengende arealer som grenser til hverandre.

Fjøs og landskap. Foto: Egil Petter Stræte 2009.

Arbeidspakker

Hoveddelen av forskningen vil finne sted i åtte studieområder i de deltakende fylkene. Alle arbeidspakkene vil gi input til og anvende kunnskap fra arbeidet i de åtte studieområdene.

Forskere

Målet for prosjektet er å bidra til mer bærekraftig, effektiv og lønnsom arealbruk. Dette krever en tverrfaglig tilnærming. Prosjektet involverer derfor forskere fra ulike vitenskapelige disipliner.

Medieklipp

Her finner du medieklipp fra prosjektet.

 

 

 

Siste nytt

Ny tidsskriftartikkel: Jordskifteloven kan løse leiejordsutfordringer

23 april 2020

Til nå har ikke virkemidlene i jordskifteloven blitt særlig brukt ved leiejordstematikk. Forfatterne peker på tre konkrete muligheter loven kan brukes for å …

Les mer »

Konferanse om arealfragmentering i landbruket 12. november 2020

02 mars 2020

Hvordan oppnå mer optimal bruk av landbrukets arealer, og få mer jord over i aktive hender? Dette vil bli hovedtemaet når forskningsprosjektet Landfrag …

Les mer »
Bygd i Åfjord. Foto: Renate Marie Butli Hårstad

Gårdbrukeres puslespill med jordlapper

07 november 2019

Den enkelte gårdbruker driver stadig mer jord, selv om gårdene ikke er blitt større. Konsekvensen er mer spredt drift, og et uoversiktlig system …

Les mer »