LANDFRAG

Arealfragmentering i jordbruket - årsaker, konsekvenser og tiltak

Prosjektet skal bistå bønder i å bytte jord innbyrdes for å oppnå en mer effektiv og miljøvennlig drift.

Spredte og oppstykkede jordbruksarealer er et voksende problem som har oppstått over tid i norsk landbruk. Når driftsenhetene vokser, trenger bøndene mer areal. Da leier de ofte jord, men det er ikke alltid at de får leid sammenhengende arealer som grenser til hverandre.

Fjøs og landskap. Foto: Egil Petter Stræte 2009.

Arbeidspakker

Hoveddelen av forskningen vil finne sted i åtte studieområder i de deltakende fylkene. Alle arbeidspakkene vil gi input til og anvende kunnskap fra arbeidet i de åtte studieområdene.

Forskere

Målet for prosjektet er å bidra til mer bærekraftig, effektiv og lønnsom arealbruk. Dette krever en tverrfaglig tilnærming. Prosjektet involverer derfor forskere fra ulike vitenskapelige disipliner.

Medieklipp

Her finner du medieklipp fra prosjektet.

 

 

 

Siste nytt

Farmers examing dirt

Tre tiltak for bedre jordleieavtaler

27 november 2020

Kronikk av Egil Petter Stræte publisert første gang i Nationen 25.11.2020 Jordleie berører mange i jordbruket. Da er det viktig at forholdet mellom …

Les mer »
Illustrasjonsfoto landbruk

Mer dynamisk jordleie

20 november 2020

Kronikk av Egil Petter Stræte publisert første gang i Bondebladet 19. november 2020 Jordloven hindrer at bønder får leid jord nærmere gården sin, …

Les mer »

Se film

18 november 2020
Les mer »