På vei mot bedre arealbruk i landbruket

Målet for prosjektet er å bidra til mer bærekraftig, effektiv og lønnsom arealbruk. Dette krever en tverrfaglig tilnærming. Prosjektet involverer derfor interessenter på ulike nivåer, og bidrag fra ulike vitenskapelige disipliner. Det er fire FoU-arbeidspakker. Hoveddelen av forskningen vil finne sted i åtte studieområder i de deltakende fylkene. Studieområdene vil bli avgjort tidlig i prosjektet i nært samarbeid med næringspartnere og fylker. Alle arbeidspakkene vil gi input til og anvende kunnskap fra arbeidet i de åtte studieområdene.