Oppdeling av jordbruksarealer er et viktig spørsmål for norsk landbruk. Det påvirker både bønder og landeiere, og er en kompleks utfordring som krever frivillig samarbeid fra alle parter. Nå lanserer Ruralis et ressurshefte som tar tak i problemstillingen og viser interessante funn og muligheter for å kunne jobbe sammen.

Ressursheftet inneholder 4 arbeidspakker som gir deg konkrete verktøy for å ta fatt på arbeidet. En bedre fordeling av jordlapper kan forenkle hverdagen for bonden, samtidig som det kutter klimagasser.

 

 

 

Redaktører for ressursheftet har vært Magnar Forbord og Heidi Vinge.

 

Les ressursheftet ved å følge denne lenken