Denne rapporten bidrar med kunnskap om bønders og jordeieres erfaringer med leiejord og deres opplevelse av leiejordsituasjonen.

Rapporten er basert på intervjuer av bønder og jordeiere, samt erfaringer fra prosjektet LANDFRAG. I rapporten anbefales følgende tiltak:

  • Informasjonskampanje for leiejordskontrakter
  • Interessekartlegging i forbindelse med inngåelse av kontrakter
  • Bedre leiekontrakter
  • Bruk av jordmegler
  • Etablering av åpne jordleieregistre

Forfatter av rapporten er seniorforsker ved Ruralis Egil Petter Stræte.

 

 

Last ned rapporten her