Vi inviterer interesserte til tilrettelagt møte i Vestvågøy. Møtet vil ledes av Konfliktrådet, en nøytral instans, med spesiell kompetanse på å åpne for dialog mellom mennesker. Personer med relevant kompetanse vil også kunne delta ved behov, for å svare på spørsmål du måtte ha. Det kan for eksempel være personer fra Norsk Landbruksrådgiving eller Jordskifteretten. Men møtet tilhører de det gjelder: leier og eier av jord. Dere bestemmer hva dere ønsker å ta opp. Er det behov for flere enn ett møte, er det også en mulighet. Det ligger ingen forpliktelser til å inngå leieavtaler som resultat av et slikt tilrettelagt møte.

Vestvågøy kommune var først ute i landet med en studie, hvor man så på om slike møter kan være en bedre måte for å ivareta alle parters behov. Lofoten og Vesterålen Jordskifterett, Norsk Landbruksrådgivning i Lofoten, Konfliktrådet i Midtre Hålogaland og Vestvågøy kommune inngikk i samarbeid med forskningsinstituttene Ruralis og Nordlandsforskning. De foreløpige erfaringene har vært svært gode. Studien fortsetter nå på nasjonalt nivå.

Dersom du kunne tenke deg å delta, betyr det i praksis følgende:

  1. Du vil bli invitert til å delta på et tilrettelagt møte.

Dette møtet kan du takke ja eller nei til. Takker du ja, får du muligheten til å snakke med en tilrettelegger fra Konfliktrådet på forhånd, på tomannshånd, med anledning til å stille spørsmål og få den informasjonen du trenger. Skulle du etter samtalen finne ut at du ikke ønsker å delta på et tilrettelagt møte, står du fremdeles fritt til å takke nei.

  1. Dersom du takker ja til å delta på et tilrettelagt møte, vil du bli spurt om det er greit at en av forskerne fra Nordlandsforskning får en samtale med deg på tomannshånd, etter at det tilrettelagte møtet er avholdt. Dag og tidspunkt vil i så fall bestemmes ut fra hva som passer for deg.

Gjennom samtalen ønsker vi å lære mer om hvordan du har opplevd det tilrettelagte møtet, hva som var bra eller mindre bra, og ellers alt du måtte oppleve som relevant i sakens anledning.

Dersom du også er åpen for at vi får være tilstede som observatør under det tilrettelagte møtet, er det svært verdifullt for oss. Men det er opp til deg. Vi har taushetsplikt, og informasjonen vil bli brukt på måter som gjør at den ikke kan spores tilbake til enkeltpersoner.

Dersom du ikke ønsker å delta på tilrettelagt møte, er det like fullt interessant for Nordlandsforskning å lære mer om hva som er viktig for deg. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, selv om du ikke skulle ønske å delta på et slikt møte, men har refleksjoner du kunne tenke deg å dele med oss.

Deltakelse i prosjektet er helt frivillig, og du kan trekke seg når som helst underveis uten å måtte oppgi noen grunn. Velger du ikke å delta eller å trekke deg underveis, vil det ikke ha noen som helst konsekvenser for deg. Det er viktig for oss at ingen føler seg presset.

For ytterligere informasjon, og/eller dersom du kunne tenke deg å delta i studien, er du hjertelig velkommen til å kontakte enten:

 

Ann Kristin Eide, seniorforsker Nordlandsforskning

ake@nforsk.no

mobil: 47 25 65 69

 

Eller:

Irén Nilsen, konfliktrådsleder i midtre Hålogaland

Iren.Nilsen@konfliktraadet.no

Direkte: 22 77 71 66

Mobil: 95 27 90 83