Ny rapport tallfester arealproblemet

40 prosent av norske bønder opplever spredt areal som et problem. Særlig stort oppleves problemet for de bøndene som har lange transportavstander og ...... Les mer

Jordfordeling på nye måter

Forskere skaper møtesteder der bønder og jordeiere i fellesskap kan utvikle nye måter å fordele landbruksareal på som er mer bærekraftig, effektivt og ...... Les mer

Nyhetsbrev fra prosjektlederen

Prosjektleder Magnar Forbord forteller om de viktigste aktivitetene i prosjektet framover. Les nyhetsbrevet ved å klikke på denne lenken. Det er på tide å ...... Les mer

Konstruktiv oppstartskonferanse

Forskerne og representanter fra de deltagende fylkene møttes til prosjektets oppstartskonferanse på Hell den 7. og 8. juni 2017. Det viktigste målet med samlingen ...... Les mer