Her finner du faglige presentasjoner fra forskere i Norge, Finland og Sveits, og presentasjoner fra de som er berørte av arealfragmentering fra ulike ståsted.

Prosjektet har mange forskere med kompetanse som på ulik måte kan bidra til å oppnå mer optimal fordeling av landbruksareal. Vi samarbeider med næringa og andre aktører som opplever disse utfordringene i sin hverdag.

 

Om eiendom, arealoppstykking og endringer – Per Kåre Sky, NMBU Kartdata! Visualisering og måling av jordoppstykking – Per Olav Krøgli, NIBIO Transport på kryss og tvers innan driftseiningar i jordbruket – Resultat frå prosjektet «Dekk og diesel» – Signe Kårstad, Torbjørn Haukås og Agnar Hegrenes, NIBIO
Aktive bønder – fremtidens leilendinger? – Per Helge Haugdal, Norsk landbruksrådgivning Veien fra Lofoten til Landfrag. Litt om bakgrunn og prosess. Litt om veien videre – Are Johansen, Norsk landbruksrådgivning og Mona L. Hammerfjell, Konfliktrådet i Salten og Helgeland Fra kart til tall – Eva Heggem, Grete Stokstad og Svein Olav Krøgli, Nibio
Land fragmentation in Finland – Sami Ovaska og Pasi Rikkonen, LUKE, Finland Land fragmentation in Switzerland – Markus Lips, Agroscope, Switzerland Fra tall til økonomisk modellering – Klaus Mittenzwei og Signe Kårstad, Nibio

 

 

 

 

Forskere i Landfrag-prosjektet samlet på Scandic Hell i juni 2017. Fra venstre: Signe Kårstad, Nibio, Svein Olav Krøgli, Nibio, Ann Kristin Eide, Nordlandsforskning, Egil Petter Stræte, Ruralis, Tone Magnussen, Nordlandsforskning, Grete Stokstad, Nibio, Eva Solbjørg Flo Heggem, Nibio, Magnar Forbord, Ruralis, Frode Flemsæter, Ruralis og Klaus Mittenzwei, Nibio.