Bondebladet omtaler den 14. februar funnene fra den nye Landfrag-rapporten om omfanget av arealutfordringene til norske gårdbrukere.

I saken intervjuer journalist Linda Sunde Egil Vangen fra Tynset, ei bygd som har vært gjennom et omfattende skifte av jord.

Bondebladet skriver:

“Fra 2012 til 2015 var det også et stort jordskifte på Telneset, der Vangen ikke hadde dyrka arealer, men utmark, beite og skog. Begge skiftene ble løst av Nord-Østerdal jordskifterett.

Å bytte jord var dermed ikke en ukjent tanke da en bonde spurte Vangen om han kunne kjøpe en skogteig som lå mellom to jordstykker han eide. Selge ønsket ikke Vangen, men et makeskifte kunne han vurdere.

Det gikk en tid, så kom bonden tilbake: Han hadde kjøpt en skogteig et annet sted i kommunen, der en tredje bonde hadde en leieavtale på noe dyrka mark. Denne tredje bonden hadde en skogteig ved siden av Vangens sæter.

– Plutselig var vi tre som kunne bytte, forteller Vangen.

– Det var en fordel for meg å få mer areal rundt sætra mi, der jeg driver med sau.

– Bruk nødvendig tid

Dermed var det rigget for et trekantbytte, der alle ga areal til den neste i trekanten. Men andre ble også interesserte.

– Når de så puslespillet, ble 5–6 stykker til med, forteller Vangen.
Løsningen mener han ble god. Han tror mange bønder kan ha nytte av et makeskifte.”

Les hele saken i Bondebladets papirutgave fra 14. februar 2019.