Forskere skaper møtesteder der bønder og jordeiere i fellesskap kan utvikle nye måter å fordele landbruksareal på som er mer bærekraftig, effektivt og lønnsomt enn i dag.

Nylig ble det gjennomført dialogmøte på Leknes. 30 bønder og jordeiere møtte fram, og fikk informasjon om prosjektet. Under diskusjonsdelen av møtet ble særlig to forhold trukket fram som viktige for å finne nye løsninger; arenaer for dialog mellom eier og leier og mer og tydeligere informasjon fra kommunen om plikter og rettigheter knyttet til utleie av jord.

Les mer om møtet og metodikken som utprøves i prosjektet på hjemmesiden til Nordlandsforskning her.

 

Ann Kristin Eide (bildet under) og Tone Magnussen (bildet til høyre), begge fra Nordlandsforskning, leder aksjonsforskninga i Landfrag. Foto: Morten Ovesen